Základní plavecká výuka

Základní plavecká výuka je zaměřena na výuku základních plaveckých dovedností, plaveckých způsobů prsa a znak, startovních skoků a plavání pod vodou, základů plaveckého způsobu kraul a základních dovedností sebezáchrany žáků 2., 3. a 4. tříd základní školy v rámci povinné výuky dle školních vzdělávacích programů.

1. kurz

Po absolvování výuky plavání by děti měly zvládnout: 

 • potápění - lovení předmětů v přiměřené hloubce asi 120 cm
 • skok - skok po nohou do hluboké vody, nebo šipka z okraje bazénu
 • splývání prsa - splývání v poloze na prsa bez pomůcek
 • splývání znak - splývání v poloze na znak bez pomůcek nebo s pomůckami
 • plavání prsa - plavání plaveckým způsobem prsa, bez pomůcek, 25 m

2. kurz

 Po absolvování výuky plavání by děti měly zvládnout:

 • potápění - vylovení předmětu, po uplavání 5 m pod vodou v hloubce asi 120 cm
 • skok - startovní skok z okraje bazénu nebo ze startovního bloku - šipka
 • splývání znak - splývání v poloze na znak bez pomůcek
 • plavání prsa - plavání plaveckým způsobem prsa, bez pomůcek, 100 m
 • plavání znak - plavání plaveckým způsobem znak, bez pomůcek, 25 m

 

Oganizační pokyny

Pokyny pro doprovod

Rozvrh hodin Valašské Meziříčí

Rozvrh hodin Vsetín

Ceník

 

Seznam žáků

 

Předplavecká a zdokonalovací plavecká výuka

 • Předplavecká výuka je zaměřena na výuku základních plaveckých dovedností dětí předškolního věku od 3 let a mladšího školního věku. Jedná se především o žáky 1. tříd základních škol, popřípadě 2. tříd, které se neúčastní základní plavecké výuky, ale i dětí mateřských škol, které jsou touto formou připravováni na základní plaveckou výuku probíhající ve 2. a 3.  (4.) ročníku.
 • Zdokonalovací plavecká výuka je zaměřena na zdokonalování plaveckých způsobů prsa a znak, dále pak na nácvik plaveckého způsobu kraul, závodních obrátek a skoků. Dále pak jsou probírány prvky branného plavání, základy vodního aerobiku, rychlostního a vytrvalostního plavání. Vše je připraveno pro žáky 4.-5. tříd (1. kurz) a žáky 6.-9. tříd (2. kurz).

 

  

Organizace Valašské Meziříčí

Ceník Valašské Meziříčí

Objednávka Valašské Meziříčí

Organizace Vsetín

Ceník Vsetín

Objednávka Vsetín

Pokyny pro doprovod

 

Seznam žáků

 

Hodnotící kritéria plavecké výuky

Po absolvování výuky plavání by děti měly zvládnout:

 

Základní plavecká výuka - 1.kurz

 • Potápění - lovení předmětů v přiměřené hloubce asi 120 cm
 • Skok - skok po nohou do hluboké vody, nebo šipka z okraje bazénu
 • Splývání prsa - splývání v poloze na prsa bez pomůcek
 • Splývání znak - splývání v poloze na znak bez pomůcek nebo s pomůckami
 • Plavání prsa - plavání plaveckým způsobem prsa, bez pomůcek, 25 m

 

Základní plavecká výuka -2.kurz

 • Potápění - vylovení předmětu, po uplavání 5 m pod vodou v hloubce asi 120 cm
 • Skok - startovní skok z okraje bazénu nebo ze startovního bloku - šipka
 • Splývání znak - splývání v poloze na znak bez pomůcek
 • Plavání prsa - plavání plaveckým způsobem prsa, bez pomůcek, 100 m
 • Plavání znak - plavání plaveckým způsobem znak, bez pomůcek, 25 m

 

1 - 24 metrů 25 - 199 metrů 200 metrů a více